Case Honkaluoto – Kiinnostaako saari Helsingistä?

Helsingin kaupunki omistaa merkittäviä maa-alueita joita se vuokraa eri toimialojensa kautta yksityisille ja yhteisöille. Vaikuttaa siltä että kriteerit vuokralaisten valintaan puuttuvat, ne ovat puolueellisia tai kriteereitä ei noudateta. Tämä kyseenalaistaa kaupunkilaisten tasavertaisuuden sekä altistaa yhteisen omaisuutemme väärinkäytöksille. Helsinki ei liene tässä kaupunkiemme joukossa poikkeus. Seuraavan yksittäisen esimerkin kautta pyrin nostamaan aiheen kriittisen tarkastelun alle sekä ehdottamaan myös ratkaisuja ongelman poistamiseksi.

Screenshot 2019-11-27 at 21.55.08

Yleistä taustaa

Honkaluoto on Mustikkamaan ja Kulosaaren välissä sijaitseva pieni saari johon johtaa silta Mustikkamaalta. Saarella sijaitsee vanha ”kalastajatyyppinen”, arviolta 70m2 rakennus, sekä erillinen saunarakennus tupineen. Vuodesta 1997 saakka saari on ollut vuokrattuna Hakaniemen urheilukalastajat Ry:lle sekä Suomalaisen Kalastusmatkailun edistämisseura (SKES) Ry:lle. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Honkaluoto)

Hakaniemen urheilukalastajat Ry:stä ei löydy internetistä tietoja joten sen taustoihin on vaikea tutustua ilman virastoissa vierailua. Myöskään PRH:n tietopalvelusta yhdistys ei ainakaan sen nimellä tai nimen merkitsevillä osilla löydy (en väitä ettei yhdistystä ole olemassa vaikka en siitä tietoja löydäkään). Suomalaisen Kalastusmatkailun edistämisseura on toimiva yhdistys ja on tehnyt tärkeää työtä kalastuksen edistämisessä varsinkin lajikalastuksen saralla (https://skes.fi/sivu.php?id=1). Yhdistyksen puheenjohtajana ja ainoana nimenkirjoitusoikeutettuna on on vuodesta 1996 saakka toiminut Jukka Halonen. Innokkaana kalamiehenä tunnettu Halonen on toiminut Demari-lehden päätoimittajana, Tarja Halosen vaalikampanjan tiedotuspäällikkönä sekä ”taustavaikuttajana” Eero Heinäluoman lähipiirissä (https://fi.wikipedia.org/wiki/Jukka_Halonen).

Hakaniemen Urheilukalastajat Ry:n ja SKES:in viimeisin vuokrasopimus Honkaluodosta Helsingin kaupungin ( Vuokrasopimus honkaluoto) kanssa pitää sisällään mm. seuraavat tiedot:

 • Tehty viranhaltijapäätöksenä
 • Vuokra-aika 31.12.2019 saakka
 • Vuokra: 301,80€ kuukaudessa 
 • ”Vuokralaisen hallinnassa oleva aluetta ei saa aidata eikä ulkoilijoiden liikkumista saarella saa estää
 • Käyttö- ja perusylläpidosta aiheutuvista kuluista vastaa vuokralainen

Honkaluodon hallinnointi ja vuokrasopimukset kuuluvat Helsingin Kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan ja sen liikuntajaoksen alaisuuteen. Ala-ryhmänä organisaatiossa on ”ulkoilupalvelut”.

Vuokraan Honkaluodon!

Asun Kulosaaressa ja olen toiminut vuosien saatossa monissa paikallisissa hankkeissa ”puuhamiehenä”. Honkaluodosta puhuttaessa ovat monet pidempään Kulosaaressa asuneet viitanneet ”partion vanhaan saareen”. Koska saarellamme on erittäin aktiivista toimintaan nuorison ja vapaa-ajan saralla, olen pitkään ihmetellyt miksi Honkaluotoa ei hyödynnetä tähän toimintaan mitenkään. Esimerkiksi meripartiolaiset pitävät kolojaan tätä nykyä Kulosaaren autotalleissa ja kerrostalojen kerhohuoneissa.

Paikallisesta näkökulmasta katsottuna Honkaluodon nykyisen käyttö on rajautunut erittäin pieneen joukkoon SKES ry:n aktiiveja lukuunottamatta avointa ”Kalamaraton” -tapahtumaa. SKES antaa toki sivuillaan mahdollisuuden vuokrata satunnaisesti osaa tiloista mutta yleisesti saarta pidetään ”yksityisalueena”. Tätä mielikuvaa ei varsinaisesti helpota saarelle siltaa pitkin mentäessä ensimmäisenä olevat kyltit. Kaupungin ja vuokralaisen välisen sopimuksen perusteella ”ulkoilijoiden liikkumista ei saa saarella estää”. Mitään varsinaista fyysistä aitaa tässä ei tosiaan ole.

Ehdotus kaupungille

Selvitin syyskuussa 2019 että Honkaluodon vuokrasopimus on sopivasti päättymässä vuoden lopussa. Vanhan vuokrasopimuksen löysin pitkän etsimisen ja muutaman vihjepuhelun jälkeen, ilmeisesti kehitysvaiheessa olevasta kaupungin palvelusta http://dev.hel.fi/paatokset/asia/ . Seuraavaksi tein melkoisen salapoliisityön ymmärtääkseni että mikä taho kaupungilla vasta juuri tämän kohteen vuokrauksesta. Ajattelin että en missään tapauksessa ota sitä riskiä että vuokrasopimusta jatketaan vanhan toimijan kanssa ilman että olen saanut tehdä ehdotuksen ja tästä syystä laadin pikaisen ehdotuksen vuokrasopimusneuvottelujen pohjaksi kaupungin virkamiehelle 13.9. Ehdotus on luettavissa kokonaisuudessaan tämän linkin takaa Honkaluoto vuokrasopimusehdotus . 

Koska tein ehdotuksen nopeasti, en ollut yhteydessä muihin paikallisiin tahoihin tässä vaiheessa. Ehdotukseni ydinkohdat ovat:

 • Vuokrahintaa voidaan nostaa merkittävästi nykyisestä
 • Kaikki nykyisen sopimuksen ehdot ovat lähtökohtaisesti hyväksyttävissä
 • Toiminta painotetaan yleishyödylliseen toimintaan ja saaren virkistys- ja vapaa-ajan käyttöä aktivoidaan. Yleishyödyllisestä toiminnasta veloitetaan ainoastaan kustannusperusteisesti ja sen kattavuutta valvomaan perustetaan paikallisista toimijoista työryhmä joka raportoi toiminnan vaikuttavuuden vuokranantajalle.
 • Mahdolliset investoinnit ja parannukset rahoitetaan yritysten ja yksityishenkilöiden käytöstä perittävillä vuokratuotoilla.
 • Myös nykyisen toimijan toivotaan järjestävän Honkaluodossa vakiintuneet laajemmat tapahtumansa muiden ohella

Lupasin siis käytännössä kaupungille a) enemmän rahaa b) enemmän vaikuttavuutta ja ”yleishyödyllisyyttä”. Kerroin myös halustani tarkentaa neuvottelujen jälkeen ehdotustani ja ymmärtäväni mikäli ensimmäinen sopimuskausi haluttaisiin tehdä lyhyenä, lupausteni luotettavuutta kun ei toki voi arvioida etukäteen minkään muun kuin aiemman  toimintani perusteella.

Odottelua ja kiemurtelua

Odotin aikani, en saanut mitään kirjallista vastausta viestiini. 25.9 sain puhelimitse sopimuksesta vastaavan virkamiehen kiinni. Virkamies oli äärimmäisen ystävällinen ja ymmärtäväinen.  Hän kertoi tilanteen olevan hankala ”koska nykyinen vuokralainen on yleishyödyllinen yhdistys” eikä ole rikkonut vuokrasopimuksen ehtoja. Ilmoitin että mikäli yritys ja yhdistys on päätöksenteossa eri-arvoisessa asemassa, järjestän mielelläni jonkin, tai vaikka kaikki paikallisista yleishyödyllisistä yhdistyksistä vuokrasopimuksen taakse.  Lisäksi muistutin saaren kyltityksistä joilla vuokralainen käytännössä estää yleisen liikkumisen saarella ja mielestäni rikkoo vuokrasopimusta.

Ymmärsin aika pian nämä eivät nyt sittenkään tainneet olla ihan ratkaisevia kriteeri tässä tapauksessa. Toistin aiemmin kirjallisesti esittämäni pyynnön tulla keskustelemaan ehdotuksestani ja tarvittaessa muuttamaan sitä vuokranantajan haluamaan suuntaan. Tähän ei hänen mukaansa ollut tarvetta, mutta hän lupasi keskustella osaston sisällä aiheesta. Korostin että en missään tapauksessa halua että ehdotustani ei käsitellä sen takia että se on tehty yrityksen nimissä ja lupasin kerätä paikalliset toimijat hakemuksen taakse jo tässä vaiheessa mikäli se asiaan vaikuttaa. Ei kuulemma ollut tarpeen. Pyysin päätöksentekoon vaikuttavia muita kriteerejä tiedokseni. Hänen mukaansa sellaisia ei Helsingin kaupungilla ole olemassa!

Sovimme että hän pohtii osaston sisällä miten asiassa voitaisiin edetä ja palaa minulle ennen päätöksentekoa, jotta voin tarvittavilta osin täydentää tai muuttaa ehdotustani vuokranantajan haluamaan suuntaan. Toistin toiveeni tulla esittelemään asiaani ja keskustelemaan vaihtoehdoista. En saanut kutsua.

Päätös

Koska olin siinä uskossa että ehdotukseni käsitellään asianmukaisesti en painostanut viesteilläni päätöksentekijää vaan odotin että pääsen suullisen sopimuksemme perusteella jatkokeskusteluihin. Vihdoin 26.10 sain viestin jonka sisältö oli lyhyt mutta yksiselitteinen ”

”ilmoitan että etenemme Honkaluodon vuokrauksessa jatkamalla nykyisen vuokralaisen vuokrasopimusta. Kyseessä on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen toimija”

Kiitos ilmoituksesta! Olen pyytänyt päätösasiakirjat sekä uuden vuokrasopimuksen nähtäväkseni 26.10. Tähän en ole kirjallista vastausta saanut. Kun tavoitin vastaavan virkamiehen puhelimitse, kuulin että ”virallista päätöstä ei siis ole vielä tehty mutta siihen ei voi enää vaikuttaa”. En tiedä mikä se semmoinen päätös on. Laitoin ehdotukseni tässä vaiheessa tiedoksi myös vastaavan lautakunnan puheenjohtajalle mikäli hän haluaisin sillä jotain tehdä. Toistaiseksi odotan, sen jälkeen todennäköisesti tapojeni vastaisesti valitan.

Case Honkaluoto – ongelmat

Mikäli virkamiehen tekemä päätös pysyy, ei saarta saada avattua laajemmin kaupunkilaisia palvelevaan yleishyödylliseen käyttöön. Tämä on erittäin kiusallista.

Varmasti kärjistäen ja mutkia suoriksi vetäen: Pienen piirin yhdistys jonka johdossa on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö saa nauttia yhteisestä omaisuudesta naurettavalla hinnalla myös jatkossa. Paikalliset yhdistykset ja asukkaat eivät voi jatkossakaan hyödyntää saarta yhteisölliseen toimintaan eikä saarta voida kehittää laajemmin kaupunkilaisia palvelevaan suuntaan. 

Korostaisin että minulla ei ole vielä mustaa valkoisella päätöksestä sähköpostin lisäksi enkä tiedä uusia vuokraehtoja ja hintaa. Paikallisten asukkaisen arvioitavaksi toki jää, olisinko toiminut vuokraehdotuksessa mainitsemieni lupausteni mukaisesti vaikka en kaikkien tahojen kanssa etukäteen keskustellutkaan. Pyrin varmistamaan etukäteen oman moraalini kestävyyden kertomalla aikeistani muutamien paikallisten yhdistysten aktiivisille toimijoille, suurempaa numeroa asiasta kuitenkaan etukäteen tekemättä. Tässä on kuitenkin paljon merkittävämpiä yleisia haasteita joita avaan seuraavassa.

Asiat usein ovat sitä miltä ne näyttävät

Käytännössä palvellessaan asukkaitaan, kaupunki voi joko a) maksimoida yhteisen omaisuuden tuottoja b) varmistaa että yhteinen omaisuus on maksimaalisesti suoraan yhteisessä hyötykäytössä. Minun mielestäni ainakaan tässä tapauksessa ei toteudu kumpikaan. Joudun käyttämään tässä nyt termiä ”minun mielestäni” koska minulla ei ole mahdollisuuksia arvioida onko ehdotustani käsitelty yhdenvertaisesti ja arvioitu oikeudenmukaisesti. Jo se sinänsä muodostaa vakavan ongelman. Ensisijaisesti tämä ongelma aiheutuu siitä että Kaupungilla ei (ilmeisesti) ole kriteeristöä tällaisen yhteisen omaisuuden vuokraamiseen.

Koska avointa kriteeristöä ei ole tai sitä ei ole saatavilla, herää kysymys millä kriteereillä päätös tehdään. Jos ehdotuksia ei arvioida objektiivisesti niin jäljelle jää subjektiivisuus tai jotain näiden kahden ääripään väliltä.  Päätöksissä toki pitää käyttää joskus maalaisjärkeä, varmasti jopa enemmänkin kuin nykyisin käytetään. Maalaisjärjen käytön täytyy kuitenkin demokraattisessa päätöksenteossa olla täysin avointa ja ainakin oikeudenmukaiselta tuntuvaa. Muutoin myös päätöksistä lähtee mielissä ja puheissa liikkumaan erilaisia tulkintoja. Kyseiseen tapaukseen liittyvissä tarinoissa paikkaansa vaihtavat sanat, ”poliitikko”, ”demari”, ”apulaispormestari”, ”hankaluus”,  ”pieni porukka”, ”aina ennenkin”, ”jaettu”, ”sopimus”. Edellisten lisäksi muutama erisnimi. Tämä tapaus on hoidettu juuri ”siten kuin miltä se näyttää” jos ei joku toisin osoita. Ei muuten hyvältä näytä.

Tasavertaiset mahdollisuudet

Mikäli kaupunki tarjoaisi yhteiset päätöksentekokriteerit joilla omaisuuttamme vuokrataan, on seuraavana haasteena se että emme kaupunkilaisina tiedä mitä vuokrataan ja milloin. On mahdollista että nykyiset ja päättyvät vuokrasopimukset ovat kaupunkilaisten saatavina jossain paperisessa arkistossa. Yksittäiset päätöspöytäkirjat eri osastojen ala-sivuilla eivät juuri palvele tavallisia kaupunkilaisia. Niin kauan kuin tieto ei ole avoimesti ja tarkoituksenmukaisesti saatavilla, on suurena riskinä että tietoa käytetään väärin. Väärinkäytöllä tarkoitan sitä että intressipiirit joilla on tietoon luonnollinen pääsy hyötyvät sen hyhmäisyydestä. Koska vuokrasopimukset ja kohteet eivät ole salaisuuksia (ainoastaan piilossa), on suuri riski että niistä virkansa tai asemansa puolesta tietävät kertovat tiedottavat niistä ainoastaan valittuja tai sattumanvaraisia tahoja. Silloin ei tapahdu virhettä mutta järjestelmä on perustavanlaatuisesti rikki. Tämän tapauksen puitteissa äärimmäisen paljon  kiinnostusta herättävät kaikki kohteet jotka on vuokrattu poliittisille tai niitä lähellä oleville tahoille, ammattiyhdistysliikkeille sekä esimerkiksi työnantaja-järjestöille. Mitkä kohteista on vuokrattu yleishyödyllisin- ja mitkä markkina-perustein? Honkaluotoa lähinnä oleva yli 2000m2 tontti joka rajoittuu Mustikkamaan uimarantaan on vuokrattu 167€ kuukausivuokralla Helsingin Sosiaalidemokraattinen nuorisopiiri Ry:lle. Ei ole syytä epäillä etteikö jokunen muukin vuokrakohde ole päätynyt ”ei niin hirveän laajasti yleishyödylliseen” käyttöön ja vielä ihan kohtuullisella hinnalla.

Korjaavat toimenpiteet 

Edellisten huomioiden perusteella, korjaavat yleiset toimenpiteet lienevät melko yksinkertaisia.

 1. Avoin julkinen rekisteri Helsingin Kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden vuokrasopimuksien perustiedoista: Kohde, Sijainti, Vuokra-aika, Vuokralainen, Vuokran suuruus sekä kohteen vuokrauksesta vastaava kaupungin taho. Pelkästään nämä tiedot auttavat avoimuudessa ja tasavertaisuudessa. Yksittäiset sopimukset ehtoineen voi olla erillisessä tietokannassa, jopa paperiarkistossa jos kaikki tietävät missä sellainen sijaitsee.
 2. Selkeät ja julkiset kriteerit kohteiden vuokralaisten valinnasta ja arvioinnista. 
 3. Avoin prosessi jolla kriteerien toteutumista seurataan ja valvotaan vuokra-aikana mikäli kyse on jostain muusta kuin markkina-ehtoisesta vuokrasopimuksesta.

UGH, Jussi